null

Vereniging

Het doel van een vereniging

Een vereniging bestaat uit leden die een gezamenlijk doel willen bereiken of een gezamenlijk belang willen vertegenwoordigen. Dat doel is niet het maken van winst. Wanneer de vereniging winst maakt moet deze gebruikt worden voor de maatschappelijke activiteiten van de vereniging. De winst mag niet onder de leden verdeeld worden.

 

Rechtspersoon

Een vereniging is een rechtspersoon en heeft een eigen vermogen. Dit betekent onder meer dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben. Er is daarbij nog wel een onderscheid te maken tussen twee soorten verenigingen:

 

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

De vereniging heeft dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De vereniging kan bezittingen hebben en is zelf aansprakelijk voor de eventuele schulden.

 

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

In dit geval zijn naast de vereniging ook de bestuurders in privé aansprakelijk voor eventuele schulden. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kun je oprichten zonder tussenkomst van de notaris.

 

De rol van de notaris

Het oprichten van een vereniging bij notariële akte zorgt ervoor dat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid krijgt. Hierdoor is er een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging.

 

Voor meer informatie over de vereniging kun je bijvoorbeeld terecht op

www.ondernemersplein.kvk.nl/de-vereniging