null

Vastgoedrecht

Onroerende goederen

Grond en de eventuele gebouwen die daarop staan, noemen we ook wel onroerende goederen of vastgoed. Onroerende goederen kunnen niet verplaatst worden. Dit in tegenstelling tot roerende goederen, die zichzelf verplaatsen of verplaatst kunnen worden, mits ze niet aan een stuk grond of gebouw vastzitten.

Levering onroerende zaken

De levering (overdracht) van een onroerende zaak vereist een notariƫle akte gevolgd door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster.

Nadat je een huis hebt gekocht of verkocht, teken je bij de notaris een akte. Wanneer deze akte vervolgens door het Kadaster is ingeschreven in de openbare registers heeft de overdracht van de woning plaats gevonden.

Expertise van onze notarissen

Voor alle zaken die te maken hebben met de overdracht van onroerend goed /vastgoed kun je dus bij ons kantoor terecht. Daarbij is te denk aan onder meer:

  • de overdracht van een woonhuis of bedrijfspand;
  • de overdracht van een perceel (landbouw)grond;
  • de verdeling van onroerende zaken;
  • hypotheken, financieringen en geldleningen;
  • vestiging, opheffing of wijziging van zakelijke rechten, zoals opstalrechten of erfdienstbaarheden;
  • splitsing van een gebouw in appartementsrechten;
  • verkoop bij inschrijving.