null

Stichting

Het doel van een stichting

Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Een stichting heeft niet als doel om winst te maken. Wordt er wel winst gemaakt met een onderneming, dan wordt deze besteed aan het behalen van het ideƫle doel van de stichting.

 

Rechtspersoon

Een stichting is een rechtspersoon en heeft een eigen vermogen. De stichting mag onder meer contracten afsluiten en bezittingen hebben. De stichting is in principe zelf aansprakelijk voor eventuele schulden. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en legaten ontvangen.

 

Structuur

Een stichting heeft geen leden. Er is een bestuur dat het beleid van de stichting uitvoert.

De statuten zorgen voor een goede interne organisatie.

 

De rol van de notaris

Het oprichten van een stichting gaat via de notaris. De notaris maakt een akte van oprichting op en legt daarin de statuten van vast.

Voor meer informatie over de stichting kun je bijvoorbeeld terecht op

www.ondernemersplein.kvk.nl/de-stichting