null

Over ons

De geschiedenis van ons kantoor in de gemeente Noordenveld (eerder de voormalige gemeente Roden) gaat terug tot 1908. Op 1 januari van dat jaar werd W. de Baat benoemd tot notaris in de (toenmalige) gemeente Roden. 

Zijn protocol – een protocol van een notaris betreft de minuten (akten), notariële verklaringen, registers, afschriften, repertoria en kaartsystemen die onder de notaris berusten – is achtereenvolgens overgegaan op de opvolgende notarissen: G.D. Boswijk, T.J. Kip, J. Kuiper, G.J. Wilts, mr. H.J. Holland en mr. A Bos.

Vanaf 16 augustus 1989 is een tweede protocol aan het kantoor verbonden. Toen is mr. C. Wilts tot notaris benoemd in de gemeente Roden (later Noordenveld). Dit protocol is overgegaan op diens opvolger mr. J.W. van der Woude.

Al tientallen jaren is het kantoor gevestigd in het karakteristieke pand aan de Meidoornlaan 29 te Roden, op de hoek van de Meidoornlaan en de Leeksterweg.

Aanvankelijk werd het pand deels gebruikt als kantoorpand en deels als woonhuis. Geert Jan Wilts is de laatste notaris die het pand nog heeft bewoond. Na zijn vertrek is het pand verbouwd en geheel als kantoor in gebruik genomen.

Geert Jan Wilts is gedefungeerd (uit functie gegaan) op 31 oktober 1993. Hij had op dat moment een samenwerkingsverband met zijn neef, mr. Chris Wilts, en is opgevolgd door mr. Herman Holland. Het kantoor is op dat moment verder gegaan onder de naam Wits & Holland. 

Per 31 december 2008 is mr. Chris Wilts gedefungeerd en per 1 januari 2009 opgevolgd door mr. Jan Willem van der Woude. Het kantoor is vanaf dat moment Holland & Van der Woude notarissen en adviseurs gaan heten.

Per 31 mei 2020 is mr. Herman Holland gestopt als notaris en op zijn beurt per 1 juni 2020 opgevolgd door mr. Arjan Bos.

 

Medewerkers

Op dit moment heeft ons kantoor dus twee notarissen: mr. Jan Willem van de Woude en mr. Arjan Bos. Daarnaast zijn er nog negen andere mensen aan ons kantoor verbonden. Het team bestaat naast de twee notarissen momenteel uit twee kandidaat-notarissen, een notarisklerk, vijf notarieel/secretarieel medewerk(st)ers en een administrateur.

 

Bereikbaarheid

Ons kantoor ligt vlakbij het centrum van Roden. Het kantoor is goed bereikbaar met de auto, fiets of openbaar vervoer (bus). Het kantoor heeft een eigen parkeerterrein met voldoende parkeergelegenheid.