null

Familierecht

Het werkveld van een (kandidaat-)notaris is in grote lijnen over drie rechtsgebieden te verdelen: registergoederenrecht, personen- en familierecht en ondernemingsrecht. Deze rechtsgebieden vallen onder het privaatrecht (ook wel burgerlijk of civiel recht genoemd). Bij privaatrecht draait het om de juridische relaties die personen – natuurlijke personen (mensen) maar ook rechtspersonen – met elkaar hebben.

Personen- en familierecht

Een particulier zal bij werkzaamheden van een notaris vooral denken aan het personen- en familierecht. Dat is ook wel terecht, het is een zeer belangrijk onderdeel van de taken en werkzaamheden van de notaris. Binnen dit rechtsgebied heeft de (kandidaat-)notaris globaal als taak het juridisch vastleggen en begeleiden van:

  • Testamenten. In een testament leg je onder meer vast wie jouw erfgenamen zijn
  • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Partners die trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, kunnen afspreken dat bepaalde bezittingen (inkomen, goederen, vermogen) en schulden apart moeten blijven.
  • Samenlevingscontracten. Partners die niet willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kunnen hun samenleving en de daarvoor geldende afspraken vastleggen in een samenlevingscontract.
  • Schenkingen. Een schenking vastleggen via de notaris is niet verplicht, maar heeft wel voordelen. Voor jezelf en voor degene aan wie je schenkt.
  • Afwikkelen van nalatenschappen. Bij een overlijden adviseert de (kandidaat-)notaris de erfgenamen over de mogelijkheden om een erfenis wel of niet te accepteren. Verder kan de notaris een verklaring van erfrecht afgegeven waarmee bijvoorbeeld de bankzaken van de overledene geregeld kan worden. Ook kan de notaris als ‘boedelnotaris’ ingeschakeld worden om het vermogen en de goederen van de overleden persoon op correcte wijze te verdelen en de nalatenschap op juiste wijze af te wikkelen.
  • Verdelingen. Na een echtscheiding of verbreking van de samenwoning moet soms een gemeenschappelijke woning worden verdeeld: toegedeeld aan een van de ex-partners.

Expertise van onze notarissen

Voor alle zaken die te maken hebben met familierecht kun je bij ons kantoor terecht. Een van de notarissen is als executeur en vereffenaar lid van NOVEX. Dit is de grootste vereniging in Nederland van professionele executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs en toezichthouders.  Zie ook novex-executeur.nl

meer info:
T  06-12 34 56 78
bos@hollandvdwoude.nl