null

Besloten vennootschap (BV)

Rechtspersoon

De BV is een rechtspersoon. Dat zorgt er voor dat in de meeste gevallen niet de ondernemer in privé, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden.

 

Oprichten van een BV

Het oprichten van een BV gaat via de notaris. De notaris maakt een akte van oprichting op en legt daarin de statuten van de BV vast. In de statuten staan zaken als:

– de nominale waarde van de aandelen;

– de bevoegdheden van de diverse organen;

– de regels voor de overdracht van aandelen.

 

Inschrijving in handelsregister

De BV moet na oprichting worden ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt normaal gesproken door de notaris begeleid.

 

Alleen of samen?

Je kunt zelfstandig een BV oprichten. Als oprichter ben je daarna houder van de aandelen in de BV en tevens treedt je als bestuurder in dienst van de BV.

Ook kun je met meerdere personen samen een BV oprichten. Iedere aandeelhouder krijgt een deel van de aandelen en de oprichters kunnen allen als bestuurders in dienst treden.

 

Expertise van onze notarissen

Voor alle zaken die te maken hebben met ondernemingsrecht, dus zeker ook voor het oprichten van een BV, kun je bij ons kantoor terecht. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Een van de notarissen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en is ook fiscaal jurist.

Voor meer informatie over het oprichten van een bedrijf kun je terecht op www.ondernemersplein.nl, een website van de Kamer van Koophandel.