null

Ondernemingsrecht

Een onderneming starten

Als je een eigen bedrijf wilt beginnen is er veel te regelen. Een van de belangrijkste aandachtspunten is daarbij de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Welke vorm het beste bij je past, hangt af van je situatie. Hoe groot is het bedrijf? Ga je het bedrijf alleen uitoefenen of samen met anderen? Welke risico’s zijn er?

 

Met of zonder rechtspersoonlijkheid

Er zijn ondernemingen met een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid ben je ook privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel het ondernemingsvermogen als op het privévermogen.

Bij een onderneming met rechtspersoonlijkheid is de rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. De ondernemer is in privé in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

 

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Voorbeelden van rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

 

Eenmanszaak

Wanneer je alleen, zonder anderen een bedrijf opstart, kan dat in de vorm van een eenmanszaak. Deze is snel en eenvoudig op te richten en in het begin heb je meestal meer belastingvoordeel dan bijvoorbeeld bij een BV. Nadeel van de eenmanszaak is dat je met jouw privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van je bedrijf.

 

Vennootschap onder firma (vof)

Wanneer je samen met andere ondernemers een bedrijf wilt beginnen kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vennootschap onder firma. Alle vennoten brengen iets in de vof, bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid.

 

Maatschap

In een maatschap beoefen je jouw beroep (bijvoorbeeld tandarts, agrariër of advocaat) samen met je partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

 

Commanditaire vennootschap (cv)

Een commanditaire vennootschap is kent 2 soorten vennoten:

Beherende vennoten. Deze vennoten hebben de dagelijkse leiding in het bedrijf en runnen feitelijk het bedrijf.

Stille vennoten, ook wel commanditaire vennoten genoemd. Deze vennoten zijn alleen financieel betrokken door geld beschikbaar te stellen. Deze vennoten bemoeien zich niet actief met het bedrijf.

 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Voorbeelden van rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn:

 

Besloten vennootschap (BV)

Bij een besloten vennootschap is het kapitaal verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders, de Algemene vergadering van Aandeelhouders( AvA). 

De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf.

Bij kleine BV’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder. De ondernemer is dan directeur en grootaandeelhouder (dga).

De aandelen in een BV zijn aandelen op naam, en kunnen alleen via de notaris worden overdragen.

 

Naamloze vennootschap (NV)

Ook bij een naamloze vennootschap het kapitaal verdeeld in aandelen. Een NV kent echter naast aandelen op naam ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder).

 

Vereniging

Een vereniging bestaat uit leden die een gezamenlijk doel willen bereiken of een gezamenlijk belang willen vertegenwoordigen. Dat doel is niet het maken van winst. Wanneer de vereniging winst maakt moet deze gebruikt worden voor de maatschappelijke activiteiten van de vereniging. De winst mag niet onder de leden verdeeld worden.

De zeggenschap ligt bij de ledenvergadering. Er is een bestuur dat het beleid van de ledenvergadering uitvoert.

 

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Een coöperatie is een speciale vereniging. De coöperatie bestaat uit leden. Leden kunnen stoppen of instappen zonder dat het voortbestaan van coöperatie in gevaar komt.

 

Stichting

Een stichting beoogt een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te halen. Een stichting heeft niet als doel om winst te maken. Wordt er wel winst gemaakt met een onderneming, dan wordt deze besteed aan het behalen van het ideële doel van de stichting.

Een stichting heeft geen leden. Er is een bestuur dat het beleid van de stichting uitvoert.

 

Expertise van onze notarissen

Voor alle zaken die te maken hebben met ondernemingsrecht kun je bij ons kantoor terecht. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Een van de notarissen is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en is ook fiscaal jurist.

Voor meer informatie over het oprichten van een bedrijf kun je terecht op www.ondernemersplein.nl, een website van de Kamer van Koophandel.