null

Maatschap

Wanneer je een beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer wilt uitvoeren, kunt je de maatschap als rechtsvorm kiezen. Je oefent jouw beroep samen met andere uit onder een gemeenschappelijke naam.

Voor het oprichten van een maatschap is de tussenkomst van een notaris niet verplicht. Wel kan de notaris u adviseren inzake het maatschapscontract.

Maatschapscontract

Het is niet verplicht om een maatschapscontract op te stellen, maar dat is uiteraard wel aan te raden. Als je de afspraken goed vastlegt, weet je precies waar u aan toe bent. De notaris kan hierbij helpen en adviseren. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst.

In een maatschapscontract leg je bijvoorbeeld vast:

– wie de maten zijn en wat ze inbrengen;

– hoe de winst wordt verdeeld;

– hoe de bevoegdheden worden verdeeld.

 

Inschrijving maatschap in het Handelsregister

In de meeste gevallen moet de maatschap worden ingeschreven in het Handelsregister. Een stille maatschap, zonder onderneming, kan niet worden ingeschreven.

Voor meer informatie over de maatschap kun je bijvoorbeeld terecht op www.ondernemersplein.kvk.nl/de-maatschap