null

Een gebouw ‘splitsen’

Een gebouw kan worden gesplitst in appartementsrechten. Daardoor kunnen kleinere delen van het gebouw zelfstandig worden verkocht en geleverd. Het kan daarbij om splitsing van een groot flatgebouw met woningen en winkels gaan, maar ook om splitsing van een pand in een benden- en bovenwoning.

Bij de splitsing ontstaan meerdere appartementsrechten, waarbij aan elk appartementsrecht het exclusief gebruiksrecht van een privégedeelte toegekend. Daarnaast zijn er soms ook een of meerdere gemeenschappelijke ruimten. Alle eigenaren van het appartementencomplex vormen tezamen een Vereniging van Eigenaars (VvE).

Rol van de notaris

De notaris stelt de splitsingsakte op en zorgt voor het indienen van de bijbehorende splitsingstekening bij het kadaster. Op deze tekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven.

Een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin worden onder andere de regels voor de VvE vastgelegd. In dit reglement staan ook de breukdelen van de verschillende appartementsrechten. Verder wordt er vastgelegd welke kosten worden doorberekend over alle appartementseigenaren en welke kosten voor eigen rekening zijn.

Meer informatie

Meer informatie over appartementsrechten is te vinden via onderstaande link:

https://www.notaris.nl/wonen/een-woning-kopen/een-appartement-kopen