null

APK keuring voor notariële stukken

Het kopen van een huis is altijd een spannend en bijzonder moment. Zeker als het de eerste keer is. Er moeten veel zaken geregeld worden om alles goed te laten verlopen. Er spelen grote (financiële) belangen.

Koopcontract

Afspraken over de aan- of verkoop van een huis zijn alleen geldig wanneer die op papier zijn gezet. Deze worden vastgelegd in een zogenaamd ‘voorlopig koopcontract’. Het woord ‘voorlopig’ is een beetje misleidend. Alles wat u met de verkoper afspreekt en waarvoor u tekent is namelijk meteen al bindend. Een voorlopig koopcontract is alleen maar voorlopig, omdat de eigendom van de woning nog niet is overgegaan.

Vaak maakt de verkopend makelaar het koopcontract op, maar als dat niet het geval is kunnen partijen het contract bijvoorbeeld ook zelf opmaken of door de notaris laten opstellen. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. De notaris zorgt ervoor dat de koper én de verkoper allebei genoeg juridische informatie krijgen. Uiteraard zijn de medewerkers van Holland & Van der Woude notarissen en adviseurs u daarbij graag van dienst!

Rol notaris bij overdracht woning

De rol van de notaris is ervoor te zorgen dat een rechtszekere overdracht tot stand komt. De verwachtingen van de verkoper en koper worden op elkaar afgestemd en alle relevante omstandigheden dienen op tafel te komen.

Het is van belang dat de specifieke relatie tussen verkoper en koper op juridisch verantwoorde wijze wordt vastgelegd. Het gaat immers om de zekerheid die verkoper en koper aan de koop moeten kunnen ontlenen en om de aansprakelijkheid voor schade als een van de partijen zich aan zijn verplichtingen onttrekt.

Meer informatie

Meer informatie met betrekking tot het verkopen van een huis en de rol die de notaris daarbij speelt, is te vinden in onderstaande brochure