null

Testament

Als er geen testament is gemaakt bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De wet verdeelt de erfgenamen daarbij in vier groepen bloedverwanten. De groepen volgen elkaar op.

Groep 1: echtgenoot/geregistreerd partner, kinderen en/of afstammelingen
Groep 2: ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
Groep 3: grootouders en hun kleinkinderen, ooms, tantes, neefjes en nichtjes
Groep 4: overgrootouders met hun afstammelingen.

Ook de vorm waarin je samenleving met jouw partner is geregeld, is hierbij van belang. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is jouw partner automatisch jouw erfgenaam. Als je samenwoont ben je dus niet automatisch elkaar erfgenaam. Je kunt een samenlevingscontract opmaken waarmee je jouw aandeel in de gezamenlijke bezittingen aan je partner nalaat bij overlijden, maar daarmee zijn jullie nog niets elkaars erfgenamen. Wil je ook je privébezittingen aan jouw partner achterlaten, dan moet je dit vastleggen in een testament.

 

Redenen om een testament te maken

In een testament kun je zelf bepalen wie je erfgenamen zijn. Wanneer je andere erfgenamen wilt benoemen dan welke de wet aanwijst, of een andere verdeling wilt aanhouden, kun je dat dus vastleggen in een testament.

Maar er zijn nog vele andere redenen om een testament te maken. Soms is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om de positie van je partner goed te beschermen. Ook kun je regelen wie er voor jouw kinderen moet zorgen wanneer je komt te overlijden. Of bijvoorbeeld een bepaling opnemen om de partners van je erfgenamen uit te sluiten. Verder is het mogelijk om bepaalde goederen of een bepaald bedrag toe te delen aan iemand. Ook het willen nalaten aan een goed doel kan een belangrijke reden zijn om een testament te laten opstellen.

Zo zijn er heel veel verschillende redenen om een testament op te maken. Of het wenselijk of misschien zelfs noodzakelijk is om dat te doen, hangt sterk af van jouw wensen maar ook van jouw persoonlijke situatie.

 

Estate planning

Daarnaast kan ook het besparen van (erf)belasting een reden zijn om een testament te maken. Een testament is daarmee een belangrijk instrument bij “estate planning”. Het doel van estate planning is om jouw nalatenschap zo goed mogelijk te regelen, waarbij jouw vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk bij jouw erfgenamen terecht komt. Bij een stel wordt daarom niet alleen gekeken naar de erfbelasting die bij het eerste overlijden verschuldigd is, maar ook alvast naar de verwachte situatie bij het overlijden van de langstlevende.

meer info:

Bij Holland & Van der Woude notarissen hechten we groot belang aan het voeren van een goede, uitgebreide bespreking, om zo vast te kunnen stellen wat jouw wensen zijn en hoe die het beste vastgelegd kunnen worden.

Meer informatie met betrekking tot het maken van een testament is te vinden via onderstaande link:

notaris.nl/testament