null

Samenlevingscontract

Als je op het punt staat samen te gaan wonen, is het belangrijk om na te gaan denken of je dit juridisch wilt vastleggen. Vooral wanneer je gezamenlijk een eigen woning koopt, is het van zeer groot belang om een en ander goed vast te leggen. Je kunt dan denken aan trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of het laten opmaken van een samenlevingscontract.

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract (ook wel samenlevingsovereenkomst genoemd) kun je allerlei afspraken vastleggen. Zo kun je aangeven welke bezittingen gezamenlijk zijn en welke privé zijn. Dit geldt ook voor de schulden. Je kunt vastleggen wat je als kosten van de huishouding beschouwd, en hoe deze verdeeld moeten worden.

Je kunt afspraken maken over de verdeling van de gezamenlijke spullen mocht de relatie eindigen. Ook kun je aangeven wat er met jouw aandeel in de gezamenlijke bezittingen moet gebeuren ingeval van jouw overlijden.

Verder kun je elkaar aanwijzen als begunstigde van je partnerpensioen.

Overlijden

Als je een samenlevingscontract hebt opgemaakt is bij het overlijden van een van de partners de andere partner geen erfgenaam. Wel kun je in het samenlevingscontract een zogenoemd “verblijvingsbeding” opnemen. Daarin leg je vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke goederen krijgt. Al dan niet tegen betaling van de waarde daarvan.

Dit geldt alleen voor de gezamenlijke goederen. Goederen die privé zijn vererven aan de wettelijke erfgenamen. Willen jullie deze ook aan je partner nalaten, dus kun jullie naast het samenlevingscontract ook testamenten opmaken.

Erfbelasting

Onder bepaalde voorwaarden kun je als samenwonende partners eenzelfde vrijstelling krijgen voor de erfbelasting als gehuwden wanneer jouw partner komt te overlijden. Deze vrijstelling kan meer dan € 700.000 bedragen.

Als je geen samenlevingscontract hebt gemaakt, kom je pas in aanmerking voor deze vrijstelling wanneer jullie minstens 5 jaar op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven. Wanneer je wel een samenlevingscontract hebt gemaakt, geldt de vrijstelling al wanneer je minstens 6 maanden samenwoont op hetzelfde woonadres.

De hoogte van de vrijstelling wordt jaarlijks per 1 januari aangepast en gepubliceerd. De tarieven en vrijstellingen erfbelasting zijn te vinden via onderstaande link:

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/

meer info:
Een samenlevingscontract regel je bij de notaris. Bij Holland & Van der Woude notarissen kun je uiteraard terecht voor het opmaken van een samenlevingscontract of voor advies daarover.

Meer informatie is te vinden via onderstaande link:

notaris.nl/samen-verder/samenwonen