null

Levenstestament / algehele volmacht

Wanneer je wilsonbekwaam wordt en niet meer in staat bent je zaken zelf te regelen, is de vraag wie dit dan wel mag doen. Zonder nadere regeling kan iemand anders niet zomaar jouw belangen behartigen, ook niet als diegene jouw partner of jouw kind is.

Wettelijke beschermingsmaatregelen

Is er niets geregeld? Dan zijn de naasten aangewezen op de wettelijke regelingen. Er kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om een beschermingsmaatregel opleggen.

Er zijn drie beschermingsmaatregelen denkbaar: curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Een bewindvoerder beheert de financiële zaken. Een mentor mag beslissen over de medische en persoonlijke aangelegenheden. Een curator handelt alles zaken, zowel financieel, persoonlijk als medisch, af. Curatele is de meest verstrekkende maatregel en wordt alleen ingesteld als de combinatie van mentorschap en beschermingsbewind onvoldoende bescherming biedt.

Meer informatie met betrekking tot bewind, curatele en mentorschap is te vinden:

notaris.nl/levenstestament/bewind-curatele-en-mentorschap

rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap

Algehele volmacht / levenstestament

Een nadeel van deze wettelijke maatregelen kan zijn, dat voor bepaalde zaken toestemming van de rechter nodig is en dat je elk jaar een verantwoording over de financiën aan de rechtbank moet kunnen overleggen. Heb je alle vertrouwen in jouw gevolmachtigde(n), dan kun je het deze makkelijker maken door zelf een levenstestament of algehele volmacht op te laten maken.

Een levenstestament of algehele volmacht is een notariële akte waarin je uit voorzorg een onbeperkte volmacht geeft aan iemand. Vaak bestaat een dergelijk akte uit twee volmachten: één voor de financiële belangen en één voor de medische en persoonlijke zaken. Het is ook mogelijk om alleen voor de financiële zaken een volmacht op te stellen.

In je levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan die namens jouw mag handelen. Aangezien deze gevolmachtigde hele ruime bevoegdheden heeft en dus veel namens jou kan doen, is het belangrijk dat jouw belangen worden behartigd door iemand in wie je het volste vertrouwen hebt.

In het levenstestament kun je ook instructies opnemen voor de vertrouwenspersoon. Dat kan variëren van globale kaders tot gedetailleerde aanwijzingen.

meer info:

Een goed levenstestament kan van groot belang zijn om allerlei praktische problemen te voorkomen. Wil je meer informatie over het maken van een levenstestament? Dan kunnen wij bij Holland & Van der Woude notarissen helpen bij het vastleggen van jouw wensen en je begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.

Meer informatie met betrekking tot het maken van een levenstestament/algehele volmacht is te vinden via onderstaande link:

notaris.nl/levenstestament/levenstestament-en-volmacht